Ilustrace

FOTO: Jacques Rupnik: Střední Evropa je jako pták s očima vzadu (18. 9. 2018)  19/09/18

Pohled Jacquese Rupnika na české dějiny, politiku a především pečlivá analýza a sledování příčin a následků různých událostí počínaje vznikem Československa až po současné postoje k migraci a Evropské unii. Kniha je výběrem nejdůležitějších úvah, většina textů zde vychází česky poprvé, v plném znění jsou také nyní publikovány některé přednášky. Rupnik sleduje domácí poměry ve středoevropském i evropském kontextu s vnějším odstupem, ale zároveň s důkladnou znalostí vnitřních zvláštností, se zaujetím a porozuměním pro zemi, v níž se narodil a vyrůstal. S Jacquesem Rupnikem o jeho knize esejů hovořili Karel Hvížďala a Jiřina Šiklová.  Debatu moderoval Michael Žantovský.  Pořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Novela bohemica. Více

Kdy a kde?

Ilustrace

FOTO: Vladimír Dzuro: Občanská válka na Balkáně a válečné zločiny (17. 9. 2018)  18/09/18

Vladimír Dzuro byl první a po dlouhou dobu jediný Čech, který v úřadu hlavního žalobce Mezinárodního tribunálu v Haagu vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně. Odkrýval masové hroby, vyslýchal a zatýkal strůjce utrpení a genocidy. Podílel se na prvním zatčení válečného zločince od norimberských procesů. Kniha Vyšetřovatel – Démoni balkánské války a světská spravedlnost, kterou napsal, přináší jeho unikátní svědectví. Diskusi moderoval David Šťáhlavský (publicista a moderátor, Český rozhlas). Hosté: Michael Žantovský (ředitel, Knihovna Václava Havla), Anna Richterová (státní zástupkyně; v letech 1999–2008 zástupkyně obžaloby u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii), Jan Pelikán (historik, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, FF UK) a Martin Ježek (komentátor událostí na Balkánu). Více

Kdy a kde?

Ilustrace

VIDEO: Srpen 1968 v Liberci (6. 9. 2018)  10/09/18

Diskuse věnovaná událostem ze srpna 1968 v Liberci, kde za sebou vojska Varšavské smlouvy zanechala hned v prvních dnech okupace devět zavražděných a desítky raněných. Součástí tehdejšího odporu bylo i vysílání libereckého rozhlasu, ve kterém působili Václav Havel a Jan Tříska. Pozvání přijali architekt Miroslav Masák, historička Markéta Lhotová a někteří další. Večer moderoval Tomáš Černý. Více

Ilustrace

FOTO: Srpen 1968 v Liberci (6. 9. 2018)  07/09/18

Debata věnovaná tragickým událostem ze srpna 1968 v Liberci, kde za sebou vojska Varšavské smlouvy zanechala hned v prvních dnech okupace devět zavražděných a desítky raněných. Součástí tehdejšího odporu bylo i vysílání libereckého rozhlasu, ve kterém působili Václav Havel a Jan Tříska. Pozvání přijali architekt Miroslav Masák, historička Markéta Lhotová a někteří další. Moderoval Tomáš Černý. Pořádáno ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci. Více

Kdy a kde?

Ilustrace

Diskuse o srpnu 1968 v Liberci on-line  06/09/18

Vážení přátelé, dnešní debatu věnovanou tragickým událostem ze srpna 1968 v Liberci, kde za sebou vojska Varšavské smlouvy zanechala hned v prvních dnech okupace devět zavražděných a desítky raněných, můžete sledovat také živě a to na webu České televize.

Další novinky

Ilustrace

20/09/18 19:00

Karel Hvížďala a Jiří Přibáň: Hledání dějin Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Dialog novináře-zvědavce Karla Hvížďaly s Jiřím Přibáněm, právním filozofem z britského Cardiffu, nad uzlovými body naší historie v širokém teritoriálním i časovém kontextu od 9. do 21. století. Více