Ilustrace

Život podle Václava Havla v New Yorku  24/11/14

Včera, v neděli 23. listopadu 2014, se v Bohemian National Hall uskutečnila americká premiéra dokumentárního snímku Andrey Sedláčkové Living in Freedom (Život podle Václava Havla). Premiéru uvedla ředitelka Knihovny Václava Havla Marta Smolíková, která po jejím skončení vedla diskusi se Šimonem Pánkem, jedním z hlavních studentských vůdců z roku 1989. Více

Ilustrace

Václav Havel, Jáchym Topol a Austrálie  21/11/14

Programový ředitel Knihovny Václava Havla a spisovatel Jáchym Topol byl u příležitosti oslav 25. výročí sametové revoluce hostem Konzulátu ČR v Sydney. Ve dnech 14. až 18. listopadu promluvil na půdě melbournské univerzity a v České a slovenské škole v Sydney. Dne 17.listopadu se účastnil slavnostního zahájení Evropského filmového festivalu v Sydney českým filmem Fair Play. Vrcholem návštěvy byla diskuse, která proběhla 18. listopadu v Goethe Institutu za účasti 70 hostů. Více

Ilustrace

Slavnostní odhalení busty Václava Havla ve Washingtonu  19/11/14

Před několika málo okamžiky paní Dagmar Havlová v hlavní budově Kongresu Spojených států amerických ve Washingtonu D. C. slavnostně odhalila bustu Václava Havla. Stalo se tak v rámci oslav "Celebration of Freedom. 25 Years of Democracy - A Salute to Václav Havel".

Ilustrace

Oslavy sametové revoluce v USA a Knihovna Václava Havla  18/11/14

Knihovna Václava Havla se společně s dalšími šesti institucemi podílí na přípravách a realizaci oslav 25. výročí sametové revoluce v USA, jejichž vyvrcholením je odhalení busty Václava Havla v americkém Kongresu ve středu 19. listopadu 2014. Více

Kdy a kde?

Ilustrace

Provolání k 17. listopadu 2014  17/11/14

Společné provolání Divadla Husa na provázku, Knihovny Václava Havla a Národního divadla, čtené v pravé poledne na piazzetě Národního divadla a znovu dnes večer v Brně v rámci akce Kabinet Havel 2014Více

Další novinky

Ilustrace

27/11/14 19:00

Vzpomínka na Natálii Gorbaněvskou Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Večer věnovaný básnířce, překladatelce a obhájkyni lidských práv Natálii Gorbaněvské. Více

<

Listopad 2014

>