ÚvodNovinky / Prohlášení prezidenta...

Prohlášení prezidenta Obamy při příležitosti pocty Václavu Havlovi 6. ledna 2012

7. leden 2012

Jsem rád, že mohu společně s vámi vzdát hold životu a dílu Václava Havla, dramatika a vězně svědomí, který se stal prezidentem a který je stále inspirací pro lidi na celém světě usilující o svobodu.  Děkuji Národní nadaci pro demokracii (NED), velvyslanectví České republiky zde ve Washingtonu a Knihovně Václava Havla v Praze za uspořádání této akce. Především mě těší, že se čtení tohoto mého vzkazu ujala Madeleine Albrightová, žena, která toho Spojeným státům i České republice tolik dala. Je případné, že tato akce se koná dnes, přesně 35 let po zveřejnění Charty 77, v níž hrál Václav Havel tak důležitou roli. Tím, že chartisté vyzvali komunistickou vládu, aby přijala odpovědnost za nedodržování lidských práv, k jejichž obraně se předtím sama zavázala, odhalila Charta to, co prezident Havel nazval „pokrytectvím a lží“ systému. Ukázala také, jak jednotlivci mohou změnit svou společnost skrze nenásilný odpor a „život v pravdě“.

Přestože prezident Havel musel čelit mnoha protivenstvím, jeho život byl plný naděje, kterou definoval jako „schopnost pracovat pro věc, která nemusí bý nutně úspěšná, ale která je správná.“ Jeho nenásilný odpor otřásl samými základy jedné velmoci a odhalil vyprázdněnost její represivní ideologie. Dokázal, že morálka je mocnější než jakákoliv zbraň. Názorně předvedl, jak „moc bezmocných“ může prostřednictvím úsilí jednotlivců a občanskou neposlušností nastolit skutečnou změnu. Toto jej staví na roveň takovým velikánům, jako byli Gándhí, King nebo Mandela, kteří symbolizují morální sílu nenásilí. Václav Havel sehrál klíčovou úlohu během sametové revoluce, jež přinesla občanům jeho země svobodu a inspirovala lidi na celém světě ke snaze po sebeurčení a důstojném životě. Havel je také ztělesněním touhy té poloviny kontinentu, která byla odříznuta železnou oponou. Pomohl rozpoutat běh dějin, který vedl ke sjednocené a demokratické Evropě. Stále představuje inspiraci pro všechny ty, kteří usilují o svobodu v dnešním světě.

Stejně jako miliony dalších jsem se nechal inspirovat jeho slovy a činy a jako prezident jsem s pokorou stál společně s Čechy na svobodném a kypícím Hradčanském náměstí. Hlubokou úctu, které se Václav Havel všeobecně těšil, na jeho pohřbu znovu jasně vyjádřily desítky světových státníků i davy lidí, kteří se mu přicházeli poklonit ke Katedrále svatého Víta. Připojuji svou kondolenci rodině Václava Havla a všem v České republice i jinde ve světě, kteří se jím nechali inspirovat. Václav Havel byl přítelem Ameriky a také všech, kdo bojují za svobodu a důstojnost. Jeho slova ještě dlouho nebudou zapomenuta, stejně jako Havlův odkaz, podle kterého se máme snažit „žít v pravdě“.

Související akce

Sdílet

Facebook | Twitter

„Jsem prostě dítětem věku pojmového a nikoliv mytického myšlení, a proto i můj bůh – když už jsem donucen o něm mluvit (což činím velmi nerad) – se jeví zřejmě jako něco hrozně abstraktního, mlhavého a věru málo přitažlivého. Tak se ovšem jeví jen tomu, koho se o něm pokouším informovat – ta zkušenost sama je živoucí, důvěrná a konkrétní, možná (…) živější než u leckohos, kdo má svého „normálního“ Boha řádně vybaveného všemi příslušnými atributy (které ho ovšem mnohdy kupodivu spíš zakrývají, než přibližují). A co je taky pro mého boha příznačné: že je mistrem čekání, čímž mne občas dost znervózňuje. Jako by přede mnou aranžoval různé možnosti a pak mlčky čekal, co udělám. (…) Jeho poslední soud se odehrává teď, neustále, pořád – a přitom je vždy znovu poslední: nic, co se stalo, se už nemůže odestát, vše zůstává v „paměti bytí“ – a i já tam zůstanu – odsouzen být navěky sám se sebou – takovým, jaký jsem a jakým sám sebe dělám.“

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 7. srpen 1980