Úvod / Kalendář akcí

Akce: listopad 2014 RSS

Zobrazit celý měsíční program
Ilustrace

Stanislav Devátý v ilegalitě 
3. listopad 2014, 19:00

Pokračování celoročního cyklu archivu Knihovny Václava Havla o vzniku a působení občanských iniciativ v přelomovém roce 1989. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Nový nacionalismus a separatismus v Evropě a ve světě 
4. listopad 2014, 18:00

Debata o nacionalismu a separatismu nejen v zemích, jako je Skotsko, Katalánsko, Belgie, Maďarsko, severní Itálie, Rusko, Čína… Diskuzi povede novinář a předseda Správní rady Knihovny Václava Havla Jan Macháček. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Potřebujeme krizi pro probuzení evropské identity? 
5. listopad 2014, 19:00

Debata bude hledat odpovědi na otázky: Pomohla finanční krize evropské identitě? Povede současná ukrajinská bezpečnostní krize k podpoře vnímání společné evropské identity, a ve výsledku tak umožní další integrační kroky na úrovni EU? Jak to ovlivní politiku nového Evropského parlamentu a Komise? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Lavička Václava Havla v Oxfordu 
6. listopad 2014 Účast na zahraničních akcích

Oxford je další město, kde bude odhaleno pamětní místo Václava Havla. Objekt Bořka Šípka v podobě dvojice křesel spojených stolkem, kterým prorůstá lípa, symbolizuje demokratický dialog, jenž byl Václavu Havlovi bytostně vlastní. Více informací.

Oxford, Velká Británie  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem: Meda Mládková, umění a velká politika 
6. listopad 2014, 19:00

Debata o českém umění, jeho sběratelích a politice, která dokázala osudy všech převrátit naruby. Hosté: Autor knihy Meda Mládková: Můj úžasný život Ondřej Kundra, politik Jiří Pospíšil a výtvarník David Černý. Moderuje: Tomáš Sacher. Účast přislíbila i Meda Mládková.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Kdo je člověk… na vyprávění příběhů záleží 
10. listopad 2014, 19:00

Večery s Markem Orko Váchou V roce 2005 byl popsán genom šimpanze a vědecká komunita čekala, zda-li při porovnání tohoto genomu s naším naleznou nějaké rozdíly, geny pro lidství. Linie obou DNA jsou téměř totožné. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Rozhovory přes hranici – s Berndem Posseltem a Kateřinou Šafaříkovou 
11. listopad 2014, 19:00

První večer třídílné diskusní řady navazuje na „Rozhovory o sousedství“ o česko-německých vztazích, iniciované Václavem Havlem v roce 1995. V řadě tehdy sporných témat se podařilo nalézt řešení, anebo alespoň navázat dialog, a rozvinulo se mnoho česko-německých aktivit. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Paměť disentu III: Biskup Paďour – divadlo a církev 
12. listopad 2014, 10:00

Přednáškový cyklus Paměť disentu pořádá Historická sociologie FHS UK a Knihovna Václava Havla pod vedením sociologa Nicolase Maslowského.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Disent a exil … cesta k listopadu 
12. listopad 2014, 19:00

Jaký význam měly pro disent osobnosti exilu, které informovaly o dění v ČSSR a pomáhaly disentu? Jak fungovaly „kanály“ a jaké byly způsoby spolupráce přes Železnou oponu? A jak účinně se dařilo StB mařit kontakt mezi domácími „chartistickými hnízdy“ a zahraničními „diverzními centrálami“? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Return to Europe: Lessons from 1989 until Today in Democratic Transitions 
13. listopad 2014, 12:00 Účast na zahraničních akcích

Konference v rámci projektu Václav Havel European Dialogues spolupořádaná Českým centrem, Stálým zastoupením ČR při EU a European Partnership for Democracy. Více info zde.

Evropský parlament, Brusel, Belgie  |  ico  | 
Ilustrace

Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků 
13. listopad 2014, 19:00

Zájem o islám narůstá. Řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se ale v příručkách o islámu nevyskytuje. Nezasvěcený pozorovatel tak může nabýt dojmu, jako by existovaly dva islámy, mediální a ten z knihoven či univerzit, jejichž průnik se zdá být minimální. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

FESTIVAL SVOBODY 
14/11/14 – 17/11/14

Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Palácem Lucerna uvádí vernisáž, sérii debat, představení knih a filmu v rámci Festivalu Svobody. Více

Lucerna, Vodičkova 36 – Štěpánská 61, Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

ČTENÍ Z KNIHY MICHAELA ŽANTOVSKÉHO HAVEL 
14. listopad 2014, 15:00

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského. Bývalý Havlův spolupracovník nabízí nejenom pohled „zevnitř“, ale i kritické postřehy a s maximální možnou objektivitou, lidskou i odbornou erudicí vypráví poutavý životní příběh. Více

Lucerna, Vodičkova 36 – Štěpánská 61, Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY PAVLA HROCHA: S CHTÍČEM PO SVOBODĚ 
14. listopad 2014, 17:00 Výstavy

Výstava černobílých fotografií Pavla Hrocha z bývalého Československa, které zachycují nejen období již masově navštěvovaných demonstrací v roce '89 a následného převratu, ale především první polovinu devadesátých let, horečnatou dobu plnou politických a sociálních změn, karnevalového veselí, oslav, naděje a očekávání. Výstava potrvá do 14. 12. 2014. Její elektronická verze je zveřejněna na Google Cultural Institute.

Lucerna, Vodičkova 36 – Štěpánská 61, Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Noc (divadel) v Knihovně Václava Havla 
15. listopad 2014, 20:30

Dramatické dílo Václava Havla připomeneme proudem filmových projekcí a scénického čtení. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

ČTENÍ Z KNIHY EDY KRISEOVÉ VÁCLAV HAVEL 
15. listopad 2014, 15:00

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny, stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát, se už nikdy nebude opakovat: vlády se chopili myslitelé, spisovatelé, filozofové… Sice bez praktických zkušeností s vládnutím, ale s těmi nejčistšími úmysly. Více

Mramorový sál, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Z PAMĚTI STUDENTEK 
15. listopad 2014, 16:30

Komponované čtení z dvou nových knih, které vydalo nakladatelství Prostor, Vezměte s sebou květinu! od Moniky MacDonagh-Pajerové a Moje pařížská revoluce od Andrey Sedláčkové. Více

Mramorový sál, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

ZRYCHLENÝ TEP DĚJIN: VÁCLAV HAVEL - LADISLAV ADAMEC 
15. listopad 2014, 18:00

Scénické čtení vybraných pasáží z přepisů magnetofonových záznamů jednání Občanského fóra a Verejnosti proti nasiliu s představiteli státní moci v čele s premiérem Ladislavem Adamcem v listopadu a prosinci 1989. Nahrávky a jejich přepisy pořídil tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel. Program připravili: Anna Freimanová, Ondřej Pavelka, Kryštof Pavelka. Scénické čtení: Ladislav Adamec - Jiří Štrébl, Václav Havel - Lukáš Příkazký. Dále čtou: Lucie Políšenská, Karel Heřmánek a Jakub Kropáček.

Mramorový sál, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

STUDENTI A REVOLUCE 
16. listopad 2014, 16:00

Setkání a diskuse studentů, kteří vedli sametovou revoluci – Monika MacDonagh-Pajerová, Šimon Pánek, Jan Potměšil – a současných studentů - Tereza Reichlová, Robin Hendrych a Filip Jelínek, kteří celý svůj život prožili v demokracii. Jak se na události před 25 lety dívá mladá generace? A jak se na současnost dívají vůdci tehdejších událostí? Moderuje Michal Horáček. Ve spolupráci s Nadací Forum 2000. Více

Mramorový sál, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

DIVADLO A REVOLUCE 
16. listopad 2014, 18:00

Vzpomínkový a debatní večer hlavních aktérů listopadových týdnů roku 1989: někdejších studentů Divadelní fakulty AMU, režisérů, herců, dramatiků a dramaturgů, doplněný autentickými filmovými záznamy. Více

Mramorový sál, Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ FILMU ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA 
16. listopad 2014, 20:00

Pouze pro pozvané Andrea Sedláčková ve svém nejnovějším snímku sleduje život Václava Havla výhradně prostřednictvím dobových záznamů, fotografií a dalších historických materiálů. Pouze situace či události, které vyžadují vysvětlení „zvnějšku“, doplňuje autorským komentářem. Více

Kino Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Církev a Revoluce 
17. listopad 2014, 17:00

Debata o roli církve v osmdesátých letech a v listopadových událostech 1989. Minimálně od druhé poloviny osmdesátých let byl patrný fenomén propojení oficiálních a neoficiálních struktur na církevní úrovni, který se významně projevil právě během velehradské pouti v roce 1985, a předznamenával i utvrzování součinnosti mezi církevním a občanským disentem. Více

Kostel sv. Voršily, Národní třída 8, Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Kabinet Havel 2014/2015 
17. listopad 2014, 17:00

aneb Všechno, co potřebujeme, je Pravda. Volné pokračování debatního cyklu Kabinet Havel. První téma debaty je BEZ HRANIC. Hosté: František Janouch, zakladatel Nadace Charty 77 a Jan Trachta, dětský lékař bez hranic. Otázky pokládá Renata Kalenská, mudruje do toho Petr Oslzlý. Na závěr Ať mír dál zůstává s touto krajinou zazpívá Tereza Marečková. Více

Divadlo Husa na provázku, Zelný Trh 9, Brno  |  ico  | 
Ilustrace

Večer se smrtí 
18. listopad 2014, 19:00

Debata o tom, jak v České republice umíráme. Ročně v naší zemi zemře 105 tisíc lidí, z toho 69 % v nemocnici nebo LDN. Většina z nás přitom chce zemřít doma, ale málokomu se jeho přání vyplní. Schází dostupná paliativní péče a systém podpory pečujících osob. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Vyprávějte o revoluci! 
18. listopad 2014, 18:00 Účast na zahraničních akcích

Debata s Jáchymem Topolem, spisovatelem a programovým ředitelem Knihovny Václava Havla, uspořádaná u příležitosti 25. výročí sametové revoluce.

Goethe Institut, 90 Ocean Street, Woollahra, Sydney, Australia  |  ico  | 
Ilustrace

Studentská Thálie – Poetické Fórum 
19. listopad 2014, 17:00

Setkání mladých literátů se čtením oceněných účastníků Autorského počinu Studentské Thálie a básnických hostů z národních literárních soutěží: Hořovice Václava Hraběte a Ortenova Kutná Hora. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Večer s Hlasy 
19. listopad 2014, 19:00

Uvedení nové edice CD Hlasy, zachycující autorské čtení současných předních českých básníků, spisovatelů a překladatelů. Přítomni budou Petr Král, Lubomír Martínek, Oldřich Král a Andrej Giňa, kteří přečtou ukázky ze svého díla. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Slavnostní odhalení busty Václava Havla 
19. listopad 2014, 10:00 Účast na zahraničních akcích

11. března 2014 přijal Kongres Spojených států amerických, nejvyšší zákonodárný orgán USA, rezoluci č. 506 oceňující života odkaz Václava Havla. Více

Kongres Spojených států amerických, East Capitol St NE & First St SE, Washington, D.C. 20004,  |  ico  | 
Ilustrace

Majdan – rok poté 
20. listopad 2014, 18:00

Majdanem ukrajinská bouře snad přímo nezačala, ale stal se její rozbuškou a viditelným symbolem. Co k Majdanu vedlo, jak probíhal a jaký je jeho význam dnes? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Talks in English: The Fall of the Iron Curtain as viewed by Jolyon Naegele 
21. listopad 2014, 19:00

Another in a short series of talks in English with colleagues and friends of Václav Havel. Jolyon Naegele was Voice of America's correspondent for Central and Eastern Europe from 1984 to 1994, during which he interviewed Václav Havel on numerous occasions. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 

Příští akce

Ilustrace

Anne Sutherland: Romové – neviditelní Američané 
24. listopad 2014, 18:00

Americká antropoložka uvádí svou knihu, popisující zvyky a společenskou strukturu Romů v malém kalifornském městečku. Tradice svobodomyslné Ameriky a socialistického Československa jsou naprosto rozdílné, v mnohém je ale podobnost kalifornských Romů a současných českých Olachů fascinující. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Sdílený prostor – tvorba města jako dialog IV. 
25. listopad 2014, 19:00

Další díl ze seriálu popularizačních večerů zaměřených na hlavní paradigmata tvorby měst v 21. století. Moderovaný rozhovor dvou výrazných osobností vybraných na principu doplňujících se protikladů. Dva rozdílné obory, dva úhly pohledu na město, oba však relevantní a pro tvorbu města důležité. Čtvrtý večer cyklu bude patřit dialogu dopravního inženýra s cykloaktivistou. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Paměť disentu IV: Pavel Rychetský – diskrétní zóna 
26. listopad 2014, 10:00

Přednáškový cyklus Paměť disentu pořádá Historická sociologie FHS UK a Knihovna Václava Havla pod vedením sociologa Nicolase Maslowského.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Sudetští Němci 1848–1948 
26. listopad 2014, 18:00

Prezentace knihy polského historika Piotra Macieje Majewského Sudetští Němci 18481948. Dějiny jednoho nacionalismu, která vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku a s podporou Česko-polského fóra. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Vzpomínka na Natálii Gorbaněvskou 
27. listopad 2014, 19:00

Večer věnovaný básnířce, překladatelce a obhájkyni lidských práv Natálii Gorbaněvské. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
„Tento rok nezačal dobře. Ani pro svět, ani pro mne. Jeho počátek předznamenaly vlny tsunami. Člověk si musel klást otázku: Nechce nám tím naše planeta něco sdělit, před něčím nás varovat, k něčem nás vyzvat? Čili: Jde jen o jednu z miliard kosmických událostí tvořících dějiny světa, nebo jde ještě o něco jiného?“

Václav Havel:
Zápis z 13. dubna 2005, Prosím stručně, 2006