ÚvodO nás / Tým knihovny

Tým knihovny

Michael

Michael Žantovský  (Výkonný ředitel)

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996–2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001–2 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je předsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Pavel

Pavel Hájek, PhD.  (Senior manažer)

Pavel Hájek (1977) kulturolog s mnohaletými zkušenostmi v oblasti marketingu (Státní opera Praha), grafický úpravce knih (Nakladatelství Malá Skála, Kodudek). Autor několika próz, esejů a studií zabývajících se kulturněhistorickým vývojem krajiny českých zemí: Česká krajina a baroko, Jde pevně kupředu naše zem, Kráska a netvor, Měsíc v parku, Čertova kuchyně... V Knihovně Václava Havla má na starosti sociální sítě, webové stránky, mediální strategii, publikační program.

Kontakt: pavel.hajek@vaclavhavel-library.org

Marianna

Marianna Placáková  (Produkce "klubového" programu)

Marianna Placáková (1990) v současné době studuje dějiny umění na VŠUP v Praze. Pro Knihovnu Václava Havla připravila cykly výstav „Osmdesátá“ a „Exily vnitřní a vnější“. Spoluvytváří kulturní a debatní večery Knihovny Václava Havla.

Kontakt: marianna.placakova@vaclavhavel-library.org

.

Lucie

Mgr. Lucie Prachařová  (Manažerka kanceláře)

Lucie Prachařová (1955) vystudovala pedagogický směr FTVS, kombinace český jazyk - tělesná výchova. Působila na katedře tělesné výchovy MFF, poté na Krajském úřadě Středočeského kraje na oddělení mládeže a sportu, kde zajišťovala realizaci školních soutěží v kraji. Na MŠMT byla činná v oblasti sociálně patologických jevů a prevence na školách.

Kontakt: lucie.pracharova@vaclavhavel-library.org

Jáchym

Jáchym Topol  (Programový ředitel)

Jáchym Topol (1962) spisovatel a novinář. Signatář Charty 1977, pracoval v různých dělnických zaměstnáních. Publikuje zejména v periodikách Revolver revue, Respekt, Lidové noviny. Autor próz Sestra, Kloktat dehet, Chladnou zemí aj.

Kontakt: jachym.topol@vaclavhavel-library.org

Veronika

Veronika Brázdilová, M.A.  (Programová koordinátorka)

Veronika Brázdilová (1986) odešla po maturitě na bilingvním brněnském gymnáziu na vysokou školu Sciences Po Paris (Institut politických věd v Paříži). Po prvních dvou letech v dijonské pobočce školy a ročním výměnném pobytu Erasmus v Bruselu se v magisterském studiu v Paříži specializovala na komunikaci. Následně absolvovala stáž v Evropské komisi v Bruselu, v generálním ředitelství pro komunikaci. Poté rok pracovala v belgické komunikační agentuře spravující oficiální webové stránky Evropské unie jako editorka a projektová manažerka. V listopadu 2011 se po šesti letech vrátila do České republiky a rok působila na Zastoupení Evropské komise v Praze, kde koordinovala činnost 13 informačních středisek o EU.

Kontakt: veronika.brazdilova@vaclavhavel-library.org

Martin

Martin Vidlák  (Vedoucí dokumentačního centra)

Martin Vidlák vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

Kontakt: martin.vidlak@vaclavhavel-library.org

Tereza

Tereza Johanidesová  (Knihovnice)

Tereza Johanidesová (1988) v současné době studuje obory Dějiny umění a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracovala v Galerii Kinských na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, dále se spolupodílela na bibliografii Topičova salonu 1918–1936 nebo organizaci regionálních kulturních akcí ve Východních Čechách (Poláčkovo léto, Dividílkování).

Kontakt: tereza.johanidesova@vaclavhavel-library.org

Anna

Anna Freimanová  (Editorka)

Anna Freimanová (1951), původním povoláním knihovnice. V 70. letech pracovala jako asistentka režie v Divadle Na zábradlí, později jako knihovnice v divadelním oddělení Národního muzea a Městské knihovny. Angažovala se v samizdatových edicích, zejména při vydávání časopisu O divadle. V letech 1990–2003 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu. V těchto letech mj. edičně připravovala většinu českých vydání jeho děl. V 90. letech spoluzaložila divadelní a literární agenturu Aura-Pont a Nadační fond Cen Alfréda Radoka. V letech 2004–2011 pracovala jeho vedoucí redaktorka tiskového útvaru České televize.

Kontakt: anna.freimanova@vaclavhavel-library.org

Ondřej

Ondřej Němec  (Fotograf a editor)

Ondřej Němec (1960) začal fotografovat ve dvanácti letech, avšak z politických důvodů tento obor studovat nemohl. Vyučil se v tiskárně, později byl zaměstnán jako kulisák a poté topič. V roce 1990 nastoupil jako fotoreportér do redakce Lidových novin, kde pracoval dvaadvacet let. Před rokem 1989 byly jeho fotografie publikovány pouze v samizdatu nebo v zahraničí, často anonymně. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad. Přesto všechno se stal laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2012.

Kontakt: ondrej.nemec@vaclavhavel-library.org

Spolupracovníci

Jan

Mgr. Jan Hron  (IT podpora Digitálního archivu)

Jan Hron vystudoval český jazyk a literaturu – komparatistiku na Univerzitě Karlově v Praze s diplomovou prací na téma Korespondence Václava Havla. Pracoval nejprve jako lektor mládežnických akcí a dílen v České filharmonii. Do roku 2008 pracoval jako novinář v Českém rozhlasu, na internetovém portálu aktualne.cz a v Literárních novinách. V současnosti je příležitostným kritikem a esejistou časopisu Respekt. Je zakladatelem Archivu Ladislava Hejdánka – občanského sdružení, které spravuje odkaz tohoto významného českého filosofa a mluvčího Charty 77. Jan Hron pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Erika

Erika Zlamalová  (Členka ediční rady)

Erika Zlamalová (1985) absolvovala Ústav bohemistiky Slezské univerzity v Opavě. Spolupracovala s časopisem Týden, In magazínem HN, Festivalem spisovatelů Praha a Portálem české literatury. Jako redaktorka spoluvytváří web Literární.cz.

Od roku 2011 je členkou ediční rady Knihovny Václava Havla, působí zde jako jazyková korektorka. Od roku 2014 se podílí na digitalizaci Archivu Ivana M. Havla.

„Do „rodiny člověka“ máme velmi daleko; dokonce se tomu ideálu spíš vzdalujeme než přibližujeme. Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i – chcete-li – firemní stále ještě povážlivě převládají nad zájmy vskutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoli. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními i etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují, stále ale nic neděláme pro to, aby tomu tak nebylo.“

Václav Havel:
Projev pro obě sněmovny Kongresu USA, Washington, 21. únor 1990

VHED Praha 2016Zdeněk Lukeš: Praha Václava HavlaHavel@80