ÚvodAktivity / Konference

Konference

Ilustrace

Evropské dialogy Václava Havla, Pražská konference: Občan, moc a demokracie v evropské krizi 
21/02/14 13:00 – 22/02/14 08:45, DOX Centre for Contemporary Art

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla.

Videozáznamy:

PÁ 21. 2. 2014

Tisková konference

Zahájení konference a úvodní projev

Evropa a krize demokratického kapitalismu

Hledání evropského projektu

Večerní debata: Jaká Evropa? Jaká demokracie?

Sklenka vína s J. E. Michaelem Žantovským

SO 22. 2. 2014

Evropa a meze občanské společnosti. Od konsensu ke konfliktům?

Federalismus: americký vs. evropský přístup

Podrobný program a životopisy řečníků naleznete zde.

Konference se uskutečnila v angličtině a češtině a byla simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny

Ilustrace

Havlova Zahradní slavnost – klíčová událost moderního českého divadla 
13/12/13 09:00 – 13/12/13 17:00, Akademie věd České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1

Jednodenní konference shrnující dosavadní stav poznání Havlova divadelního debutu v českém i mezinárodním kontextu.

Konference se uskutečnila ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR v rámci projektu Zahradní slavost 1963–2013.

Ilustrace

Civic Society: Freedom Is Not To Be Taken for Granted 
02/10/13 08:45 – 02/10/13 19:00, Pražská křižovatka, kostel sv. Anny, Praha

Jednodenní konference Civic Society: Freedom Is Not To Be Taken for Granted (Občanská společnost: Nezaručená svoboda), uspořádaná k poctě historicky prvního laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva, udělované Radou Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Organizátoři: Knihovna Václava Havla, Nadace Charty 77

Partneři: Fondation Zdenek et Michaela Bakala, Letiště Václava Havla Praha, Nadace VIZE 97

Ilustrace

Evropská identita a její česká reflexe 
06/06/13 09:00 – 06/06/13 16:45, New York University Prague, Malé Náměstí 11 (Richtrův dům), Praha 1

Jednodenní konference, která se ve čtyřech panelových diskusích – Historické kořeny evropské identity: Češi a Evropa; Kulturní kontext evropanství: jádro, nebo pozlátko?; Evropa jako ekonomický prostor a globální hráč? a Evropská unie: politická chiméra, projekt či realita? – bude věnovat fenoménu evropské identity v českých souvislostech.

Ilustrace

Evropa a Česko 2113 
24/05/13 – , Americké kulturní centrum, Tržiště 13, Praha 1

Konference o současném stavu a budoucnosti evropské civilizace. Diskuzní panely garantují Miroslav Bárta, Jeroným Klimeš, Jan Macháček a Václav Cílek.

Konference se koná ve spolupráci s Ace Academy.

Ilustrace

Československá prezidentská tradice a přímá volba prezidenta v ČR 
12/10/12 – , New York University Prague, Malé Náměstí 11 (Richtrův dům), Praha 1

Konference ve čtyřech panelových diskuzích: Masarykovská a benešovská tradice, Prezidentské tradice Václava Havla a Václava Klause. Co očekávat od přímé volby prezidenta?

Debata prezidentských kandidátů se věnovala problematice přímé volby prezidenta v České republice.

Konferenci uspořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s NYU Prague.

Ilustrace

Federalismus a Evropa 
19/06/12 – , New York University Prague, Malé Náměstí 11 (Richtrův dům), Praha 1

Konference, která se ve dvou panelech zaměřila na evropský sjednocovací proces s důrazem na myšlenku federalismu v kontextu dlouhodobé vize Evropy 21. století i současné krize eurozóny.

Ilustrace

Světodějná moc svobody slova (Sympozium / Večer solidarity / Koncert) 
09/11/11 – , Divadlo Archa

Mezinárodní sympozium o roli svobody projevu v současné globalizované, kulturně a nábožensky nehomogenní společnosti.

Doprovodný program: výstavy vytvořené společností Člověk v tísni „Tiskem proti útisku – kubánský samizdat 2000 – 2010” a „Umlčené hlasy. Výstava o zavražděných obhájcích práv v Rusku”. Večerní veřejná beseda s účastníky sympozia, moderovaná Carlem Gershmanem. Koncert skupiny The Plastic People of the Universe.

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci se společností Člověk v tísni a Divadlem Archa.

Vstup volný.

Několik vět ke Knihovně

„Smysl to celé má jedině jako žijící či živoucí organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického života. […] Knihovna musí něčím originálním být jako taková, sama o sobě, ve své každodennosti, jako trvale existující fenomén či místo.“

Václav Havel:
Několik vět ke Knihovně Václava Havla, Hrádeček,

Zdeněk Košek: Krotitel mračenEugen Kukla: Svědectví z ulic KyjevaCena Václava Havla za lidská práva 2014