ÚvodKalendář akcí / Jan Tesař: Co počít ve...

Jan Tesař: Co počít ve vlkově břiše

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 21. červen 2018, 19:00 – 21:00

Edice je autorovým výborem nejdůležitějších textů, které napsal v letech 1968–1980.

Východiskem Tesařových společenských aktivit bylo přesvědčení, že jediným účinným způsobem, jak vyjít z totalitního režimu, je vytváření struktur občanské společnosti.

Tesař, jako jeden z významných představitelů socialistické nekomunistické a nemarxistické opozice, patřil na konci šedesátých let k významným organizátorům odporu proti nastupující konsolidaci, v letech 1969–1970 a 1971–1976 byl vězněn, po návratu z vězení podepsal Chartu 77. Byl prvním iniciátorem vznikajícího Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dále podzemní univerzity v Brně a v neposlední řadě také spolupráce s polským disentem. 

Na debatě o klíčových textech Jana Tesaře vystoupí historik Jaroslav Cuhra, literární kritik Michael Špirit a filozof a historik Tomáš Hermann.

Moderuje Robert Krumphanzl (nakl. Triáda).

Související videa

Sdílet

Facebook | Twitter

„Vůbec mne netrápí tak zvané rozpory různých myšlenkových systémů a nepřipadá mi vůbec nijak zvrácené počínat si v tomto směru zcela „situačně“: když mi určitý termín, určitá terminologie nebo určitá teorie připadá v některé konkrétní situaci jako výstižná, nemám vůbec žádné zábrany ji plně exploatovat (a vůbec mi nevadí, jevím-li se v takovém okamžiku jako epigon), zároveň se tím ale vůbec necítím zavázán k jakékoli „věrnosti“.“

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 1. květen 1981