ÚvodVidea / Jak z toho ven v září:...

Jak z toho ven v září: Všemocný prezident - míří Česko k prezidentskému systému?

Debata redaktora týdeníku Respekt se senátorkou a bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou a filozofem a sociologem Václavem Bělohradským.

„Vůbec mne netrápí tak zvané rozpory různých myšlenkových systémů a nepřipadá mi vůbec nijak zvrácené počínat si v tomto směru zcela „situačně“: když mi určitý termín, určitá terminologie nebo určitá teorie připadá v některé konkrétní situaci jako výstižná, nemám vůbec žádné zábrany ji plně exploatovat (a vůbec mi nevadí, jevím-li se v takovém okamžiku jako epigon), zároveň se tím ale vůbec necítím zavázán k jakékoli „věrnosti“.“

Václav Havel:
Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, dopis, 1. květen 1981