ÚvodAktivity / Stálá expozice

Výstava o Václavu Havlovi

Havel v kostce

Americké prezidentské knihovny nabízejí školám i veřejnosti poučení o jednotlivých amerických prezidentech a skrze ně o historických epochách, ve kterých působili. Knihovna Václava Havla, která je jedinou podobnou institucí v České republice, podle jejich vzoru otevřela expozici, která dokumentuje život Václava Havla a skrze něj proměny české společnosti jeho a naší doby.

Expozice s názvem Václav Havel – český mýtus dočasně sídlila v Hergetově cihelně na Malé Straně. Nyní je přenesena do nových prostor a získává novou podobu i novou funkci. Novým sídlem výstavy a současně novým centrem aktivit Knihovny Václava Havla se stává Galerie Montmartre v Řetězové ulici na Starém městě. V prvním patře nad kavárnou Montmartre je ve dvou místnostech zřízena nová expozice. Ta zachovává strukturu původního libreta Martina C. Putny, sledující jednotlivá období Havlova života (rodina a literární počátky – divadlo – disent – prezidentství). Zachovává i soubor exponátů, často unikátních dokumentů ze soukromých archivů. Zachován a posílen je prvek humoru a ironie, bez kterého by se výstava o Václavu Havlovi hrozila stát jen prostředkem „kultu osobnosti“. Nově jsou však doplněny doprovodné texty, umožňující historickou a faktografickou orientaci i zcela nepoučenému divákovi – návštěvníkovi bez většího historického vzdělání, středoškolskému studentovi či zahraničnímu turistovi. Rovněž výtvarná podoba výstavy je nová, vzhledem k možnostem nového prostoru. Vznikl tak projekt, který lze nazývat Havel v kostce v doslovném i přeneseném významu.

Expozice je řešena tak, že umožňuje konání různých doprovodných programů. Knihovna Václava Havla nabízí vzdělávací program pro střední školy nebo pro poslední ročníky základních škol, který poskytne skrze výstavu a skrze texty Václava Havla mladým lidem příležitost učit se kritickému myšlení o moderních českých dějinách. Současně se v expozici konají semináře, časové výstavy fotografií a dokumentů a vernisáže knih, vydávaných Knihovnou Václava Havla.

Většina exponátů pochází od Václava Havla, některé dokumenty jsou zapůjčeny Památníkem národního písemnictví, Divadelním ústavem a Divadlem Na Zábradlí. Za jejich zapůjčení děkujeme!

Komentovanou prohlídku expozice Václav Havel: český mýtus aneb Havel v kostce v českém nebo anglickém jazyce je možné si objednat na * info@vaclavhavel-library.org

Fotogalerie

Havel v kostce

Foto: 1Foto: 2Foto: 3
Revoluce (očima) Vladimíra HanzelaHovory v Lánech 1991Václav Havel: Sám sobě podezřelý